Krmné cukerné těsto APIVITAL®

KRMNÉ CUKERNÉ TĚSTO APIVITAL® PRO VČELY

Je tvořeno přesycenou cukernou hmotou z velmi jemných mikrokrystalů sacharózy, které jsou velké cca 1/100mm. Tyto krystaly jsou od sebe vzájemně odděleny tekutou fází, která zabraňuje srůstání krystalů.

APIVITAL® těsto se využívá především:

  • při doplňování zásob v předjaří (podněcování)
  • při tvorbě oddělků
  • pro přikrmování v bezsnůškovém období
  • při časném zimním krmení

Jarní podněcování, tvorba oddělků, krmení v bezsnůškovém období a zimní krmení kladou každé zcela odlišné nároky na použití včelích krmiv.
S produkty APIVITAL® sirup a APIVITAL® těsto získáte vynikající výrobky vhodné pro každou Vaši potřebu krmení včel.

Tabulka porovnává vhodnost použití tekutého krmiva a cukrového krmného těsta v různých fázích včelařova roku:

POUŽITÍ
APIVITAL®
sirup
APIVITAL®
těsto
JARNÍ PODNĚCOVÁNÍ vhodné ideální
TVORBA ODDĚLKŮ vhodné ideální
KRMENÍ VE SNŮŠKOVÝCH MEZERÁCH ideální ideální
ČASNÉ ZIMNÍ KRMENÍ vhodné ideální
POZDNÍ ZIMNÍ KRMENÍ ideální méně vhodné

ideální – ideální
vhodné – vhodné
méně vhodné – méně vhodné

POSTUP

Pokud chcete jednoduše a snadno krmit či přikrmovat včely těstem, doporučujeme následující postup krmení:

TECHNIKA KRMENÍ TĚSTEM (balení s vaničkami 2,5 kg)

Práce s těstem, které je baleno po 2,5 kg, je velice pohodlná:

  • – na jedné straně vakuově balené placky těsta vytvoříme otvor o velikosti cca 8 cm
  • – na horní nástavek úlu přidáme rámeček vysoký 2,5 až 3 cm
  • – placku těsta APIVITAL® otočíme otvorem dolů a umístíme přímo na vrchní loučky rámků
  • – včely otvorem zespod vše vyberou, nic nezasychá