Náš příběh

Vzpomínám si, že jsem jako malá holčička obdivovala pradědečkův kočovný včelín s barevnými česny a s velkou radostí jsem ochutnávala skvělý med. Dlouho jsem však nedokázala pochopit, že něco tak malého, jako je včela, dokáže vytvořit tolik úžasných věcí. Život plynul, já poznala svého životního partnera a osud nás zavál na venkov. Jelikož se i v Milanově rodině včelařilo, (jeho maminka včelaří dodnes), byl to už jen krůček k návratu k rodinné tradici. Včelaření se naplno věnujeme od roku 2010. Je to náš smysl života a vášeň, do které se snažíme zasvětit nejen své děti, ale i široké okolí. Péče o včelstva vnímáme jako důležitý odkaz pro budoucí generace.

S láskou ke včelám aneb jak to děláme my

Naše včelstva máme umístěna v CHKO Lužické hory, v přírodní rezervaci Luž a v okolí přírodní památky Bílé kameny. Pečujeme o ně v souladu s přírodou. Zakládáme si na zdraví a čistotě včelstev. Celkovou hygienu úlů zajišťujeme pravidelnou obměnou včelího díla a pravidelnou výměnou úlů za nové. Klademe důraz na šetrné zacházení se včelstvy, na tradiční výhradně ruční zpracování včelích produktů tak, aby byla zachována jejich nejvyšší kvalita, přirozená chuť, struktura a vůně.

Jak vzniká med?

Sběr

Včely nejprve sesbírají nektar rostlin nebo medovici do tzv. medného váčku. Nektar produkují rostliny ve svých květech. Medovice je produkt především mšic, které sají mízu stromů.

Uskladnění

Sesbíraný nektar nebo medovici odnesou včely do úlu, kde je zpracují a uskladňují do buněk plástů.  Díky teplu, které včely produkují a důmyslné ventilaci v úlu, odpaří přebytečnou vodu a vzniká zralý med. Ten včely konzervují uzavřením buněk voskovými víčky.

Vytáčení

Když je plást zavíčkovaný, je med zralý a připravený k vytáčení. Rámky se zavíčkovaným medem šetrně odvíčkujeme a vytáčíme. Poté necháme med přirozeně vyčeřit a tzv. odpočinout.

Cesta k vám

Odebíráme vzorky medu a zasíláme do akreditované laboratoře, která provádí rozbor medu. Poté med ručně stáčíme do sklenic. A nyní je náš kvalitní a čerstvý med připraven na cestu právě na Váš stůl.

Med

Kvalita je pro nás důležitá. Proto zpracováváme výhradně náš med z vlastních včelstev. Med vytáčíme nejšetrnějším možným způsobem tak, aby byla zachována nejvyšší jakost, chuť a vůně. Při medobraní ověřujeme refraktometricky obsah vody v medu. Obsah vody v medu je totiž základním kritériem kvality medu. Nevyzrálé medy s vyšším obsahem vody v medu jsou náchylné ke kvašení. Konduktometrem zjišťujeme elektrickou vodivost, podle které se klasifikují medy nektarové (květové) či medovicové. Po dokončení medobraní zasíláme naše medy do akreditované laboratoře, která provádí rozbor medu a dokládá tak splnění patřičné legislativy a normy pro český med. Teprve poté uvádíme náš med na trh. Med skladujeme v optimálních podmínkách a dodržujeme přísné hygienické podmínky při ručním plnění do sklenic.